АНУ-н Эдийн Засгийн Хямрал – Great Depression

Great Depression 1929-1939 Аж үйлдвэрлэлийн эрэн үеийн хамгийн хүнд эдийн засгийн хямрал нь хувьцааны зах зээлийн уналтаас улбаалан 1929 оноос 1939 оны хооронд бүхэл бүтэн арван жил үргэлжилж “Wall Street”-н олон сая хөрөнгө оруулагчдыг цочролд оруулж арчсан билээ. Энэ цаг үеээр АНУ ажилгүйдлийн түвшин дээд цэгтэй хүрсэн нь хамгийн боловсролтой, мэдлэгтэй хүмүүсд ч нөлөөлсөн байдаг.  … Continue reading АНУ-н Эдийн Засгийн Хямрал – Great Depression